29 Eylül 2013 Pazar

Sultan İkinci Abdülhamid'in aleyhinde faaliyet gösterenlerin elebaşçılarından biri olan Rıza TevfikSultan İkinci Abdülhamid'in aleyhinde faaliyet gösterenlerin elebaşçılarından biri olan Rıza Tevfik, devlet elden gidince korkunç pişmanlığını dile getiren, "Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhâniyetinden İstimdat" adlı mersiyesinde şöyle feryad eder:

Nerdesin şevketlim, Sultan Hamid Han?
Feryâdım varır mı bârigâhına?
Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,
Şu nankör milletin bak günahına.
Târihler ismini andığı zaman,
Sana hak verecek, ey koca Sultan;

Bizdik utanmadan iftara atan,
Asrın en siyasi Padişahına.
"Pâdişah hem zâlim, hem deli" dedik,
İhtilâle kıyam etmeli dedik;

Şeytan ne dediyse, biz "beli" dedik;
Çalıştık fitnenin intibahına

.Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz,

Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz.
Sade deli değil, edepsizmişiz.
Tükürdük atalar kıblegâhına.

Sonra cinsi bozuk, ahlâkı fena,

Bir sürü türedi, girdi meydana.
Nerden çıktı bunca veled-i zinâ?

Yuh olsun bunların ham ervâhına!
Bunlar halkı didik didik ettiler,

Katliâma kadar sürüp gittiler.
Saçak öpmeyenler secde ettiler.
Tükürün onların pis külâhına.

Haddi yok, açlıkla derde girenin,
Sehpâ-yı kazâya boyun verenin.

Lanetle anılan cebâbirenin
Bu, rahmet okuttu en küstahına.
Çok kişiye şimdi vatan mezardır,
Herkesin belâdan nasîbi vardır,
Selâmetle eren pek bahtiyardır,
Harab büldânın şen sabahına.
Milliyet dâvâsı fıska büründü,
Ridâ-yı diyanet yerde süründü,Türkün ruhu zorla âsi göründü,
Hem Peygamberine, hem Allâh'ına
Lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersinÂhiretten bile himmet eylersin,

Çok çekti şu millet murada ersin
Şefâat kıl şâhım mededhâhına.
(Sultan AbulHamid Hân'a ithafen-Rıza Tevfik Bölükbaşı)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546167052105544&set=a.507178792671037.1073741838.181867238535529&type=1&theater

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder