5 Ağustos 2015 Çarşamba

Müslüman adaleti


Türkleri kendi benliklerinden uzaklaştırmak ve onları besleyen ve ayakta tutan bütün manevî faktörleri bertaraf etmek lazımdır. Bu maksatla da garbın aleyhimizde yapmadığı kalmamıştır. O garp ki: Mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında, bütün medeniyet âlemi için bir örnek teşkil eden Türk adliyesini tetkik etmek üzere İngiltere kralı Kanuni’ye adamlar göndermiş, Türk adliyesini inceletmiş ve kendi adalet mekanizmasını ona göre kurmuştur.»
Bu; hiç şüphesiz Müslüman adaleti idi. Doğru işlediği müddetçe semeresini bol bol vermiştir.
…….
İlk Halife seçilen Hazreti Ebubekir'in halka yaptığı şu aşağıdaki hitabe ne kadar canlı, samimî ve manalıdır. Bakınız, büyük insan ne diyor:

«Ey millet! Sizler beni; aranızda en az lâyık olanı halifeniz olarak seçtiniz; hareketim âdilâne olduğu müddetçe beni tutunuz; olmadığı takdirde de beni tevbih ediniz ve beni uyandırınız.

Makbul olan ancak doğruluk ve hakikattir. Yalan kötüdür. Ben âcizlerin müdafi olduğumdan, sizler bana ancak kanuna riayet ettiğim müddetçe itaat ediniz; fakat beni doğru yoldan en az ayrıldığımı görürseniz, artık bana itaate mecbur değilsiniz!»

C.Rıfat Atilhan Tarh boyunca İslam hâkimiyeti ve uğradığı suikastlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder