17 Ağustos 2015 Pazartesi

Rus proletaryasının temeli


Sosyalizm konusunda Rus aydınları arasında da çeşitli fikir ve düşünce farklılıkları olmuştur.

  Köylü Meselesi: Köylü meselesi ve bu meselenin geçirdiği gelişmelerde Rusya'da Marksist fikirlerin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

  İlk Rus aydınları, otokrasinin yerine kuracakları yeni siyasal düzenin temelini köyde (mir) ve köylüde görmüşlerdir. Topraksızlık ve açlık köylünün devamlı ve temel problemiydi. Rus halkının beşte dördü tarımla geçiniyordu. Buna karşılık toprakların ancak dörtte birine sahipti. Toprakta feodal düzen hakimdi. Kulak denen zengin köylü nüfusun yüzde 10'unu teşkil ettiği halde, toprağın yüzde 35'ine
sahipti. Öte yandan köylü, asilzadenin toprağında bir serf'ti.  Adeta bir esirdi.
  Bu durumu düzeltmek için, Kırım Savaşından sonra, 5 Mart1861 de "Kurtuluş Kanunu" yayınlandı. Bu kanunla köylü esir durumdan kurtarılıyor ve köylüye toprak veriliyordu. Lakin bu tedbir yürümedi.
Çünkü bir defa, köylüye kötü topraklar dağıtılmıştı. İkincisi, köylüye toprağın mülkiyeti değil, kullanma hakkı verilmişti. Bu hak için de köylü toprağın sahibine karşılığını ödeyecekti. Bu ödeme ise, Barşçina ve Obrok sistemine göre olacaktı. Barşçina sisteminde, köylü, aldığı toprağa karşılık, her yıl bu toprak sahibi için bir süre çalışacaktı. Obrok sisteminde ise, her yıl toprağın sahibine belli bir para ödeyecekti. Köylüye verimsiz ve kötü toprak verilmesi sebebiyle, köylü, ne hizmet, ne de para borcunu ödeyebildi ve toprak sahibi ile yaptığı anlaşmalarla, bir süre sonra yine eskisi gibi esir durumuna düştü.


  Bu durumdan ötürü köylünün bir kısmı toprakla uğraşmaktan ve toprak almaktan vazgeçti ve şehirlere akın etti ki, 4 milyon kadar tutan bu insan kitlesi Rus proletaryasının temelini teşkil etmiştir.

20.yy siyasi tarihi

Prof. Fahir Armaoğlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder