23 Ağustos 2016 Salı

Erlik mi sayarsız?

Erlik mi sayarsız?

 Kanuni,1532 de Alman seferine çıkmadan Ferdinand'a gönderdiği bir mektubunda, onu bir meydan muharebesine davet ediyor ve:

"-Hayli zamandır erlik davasın edip merdi meydanım dersiz.Bir kaç kerre üzerinize vardım. Mülkünüzü dilediğim gibi tasarruf ettim. Ne senin nede kardeşin Şarl'ın nam-u nişaneniz göremedim. Avretinizden ve askerlerinizden utanmazmısız?...

Beç sahrasına gel de Allah'ın takdiri ne ise yerin bulsun. Saltanatı üleşelim... Üleşelim de reaya ve fukara taifesi de rahat ve asude bir hayata kavuşsun. Yoksa, meydanı gazayı aslandan boş buldukta ,tilki gibi şikara çıkmayı erlik mi sayarsız?..Bu seferde karşımıza çıkmazsaz , bari erlik davasının dile getirip dilinize almayasız.  Avretliği ve tilkiliği kabul edip bir köşeye çekilesiz." diyordu.

Bu meydan okumaya rağmen Ferdinand hiç bir zaman Kanuni'nin karşısına çıkmamış ve onunla bir meydan muharebesi yapmamıştır. Osmanlı Ordusu gelirken, o Almanya içine çekilmiş, dönerken Osmanlı Ordusu'nun peşine takılarak hem kaybettiği yerleri kolayca almış, hem de  üssünden uzak diyarlarda, düşman arayan Osmanlı ordusunu yıpratmıştır.

Osmanlılarda Fazilet mücadelesi -Tahsin Ünal- sahife 95


Neden ağlarsız Paşam

Kanije zaferinden sonra Padişah tarafından Tiryaki Hasan Paşa' ya Üç Hil'at murassa bir kılıç ve üç tane de at hediye edilmişti ayrıca birde tebrik ve teşekkür name yazılmıştı.

Paşa: maiyetinde bulunan Faizi Çelebi ye Padişahtan gelen teşekkür name yi okumasını söyleyip Faizi   Çelebi okudukça da Hüngür hüngür ağlar, Faizi:

"-Ne var, ne oldu? Neden ağlarsız Paşam."

"-Ben ağlamayayım da kimler ağlasın, oğlum. Ettiğimiz küçücük bir hizmete karşılık bize padişah, vezirlik vermiş. Padişah mektubu yazılmış. Devletin vezirliği benim gibi kocalaşmışlara verilir, padişah mektubu küçük hizmetlere yazılır oldu da ona ağlarım oğul,"diye cevap vermiştir. Koca Hasan Paşa bir de bugün yapılanları görseydi acaba ne düşünürdü.

Osmanlılarda Fazilet mücadelesi -Tahsin Ünal


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder